Om INAC

INAC Process AB installerar och levererar system och instrument till industri- och processanläggningar, där det ställs höga krav på drift- och personsäkerhet samt miljö.

INAC omsätter 90 MSEK och har 60 medarbetare över hela Sverige.

INAC Process AB är sedan januari 2018 en del av VINCI Energies.