Referenser

INAC har den erfarenhet och specialistkompetens som krävs för att installera och leverera system och instrument till industri- och processanläggningar, där det ställs höga krav på drift- och personsäkerhet samt miljö.

Vi är en pålitlig leverantör inom områdena energi, gruv- och stål, papper och massa, samt kemi och läkemedel. Förmågan att skräddarsy lösningar efter kundens verksamhet skiljer oss från våra konkurrenter.

Inom alla våra verksamhetsområden arbetar vi seriöst och lojalt samt värnar om hållbarhet.